Geweldsmisdrijven

Strafbaar gestelde manifestatie van geweld, gericht tegen personen of zaken. Het Wetboek van Strafrecht geeft geen definitie van geweld. In het algemeen verstaat men onder geweld: elke uitoefening van lichamelijke kracht tegen een persoon of zaak van niet al te geringe intensiteit. Zie ook art. 81 e.v. (geweld) en art. 141 (openlijke geweldpleging) van het Wetboek van Strafrecht.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS