Straat- en contactverboden

Regelmatig wordt er door slachtoffers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een straatverbod te krijgen voor de verdachte. Een straatverbod is een verbod voor de verdachte om zich in een bepaalde straat of gebied op te houden. Naast of in plaats van een straatverbod is er ook nog de mogelijkheid om een aanspreek- en/of telefoonverbod te eisen. Dit wordt ook wel contactverbod genoemd.   

Door middel van een civiele procedure, b.v. een kort geding, kunt u de civiele rechter verzoeken om een straat- en/of contactverbod. Voor een civiele procedure, dus ook voor het kort geding, heeft u een advocaat nodig.

Via De Loos & Schrijver Advocaten kunt u een kort geding aanspannen als u vindt dat de rechter op korte termijn een beslissing moet nemen. Wel moet u aantonen dat er een "spoedeisend belang" is. Dit kan zijn indien u bang bent dat de gedaagde (verdachte) u opzoekt en lastig valt.

In het civiele recht is het mogelijk in plaats van het "kort geding" ook de normale procedure aan te spannen. Deze procedure wordt ook wel "bodemprocedure" genoemd. Deze procedure kunt u aanspannen als er geen spoedeisend belang is b.v. omdat de verdachte vastzit. Deze procedure duurt aanzienlijk langer dan het kort geding.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS