Omgang

Kinderen en ouders hebben een wettelijk recht op omgang met elkaar. Bij de meeste scheidingen levert dit geen grote problemen op. Een van de ouders, meestal de moeder, neemt de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich en met de andere ouder, meestal de vader, wordt een omgangsregeling afgesproken. Dit wordt vastgelegd in een ouderschapsplan.

In een kwart van de gevallen blijkt het moeilijk om een omgangsregeling af te spreken en/of uit te voeren. Ook kan het voorkomen dat er in de loop der tijd problemen ontstaan met het uitvoeren van een omgangsregeling. Bijvoorbeeld bij verhuizing of bij de komst van nieuwe partners

Soms is er geen andere weg dan via advocaten, De Loos & Schrijver Advocaten staat u in daarin graag bij.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS