Gezag

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht om het kind te verzorgen en op te voeden. Tevens geeft het verantwoordelijkheid over het lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind. Het ouderlijk gezag omvat ook de plicht om de band van het kind met de andere ouder te bevorderen

In het belang van het kind kan het ouderlijk gezag gewijzigd worden. De Loos & Schrijver Advocaten kan voor u bij de rechtbank een verzoek tot ontheffing of tot invoering van ouderlijk gezag indienen. Enkel voorbeelden:

  • Een van de ouders kan verzoeken om eenhoofdig gezag.
  • Een minderjarig kind vanaf 12 jaar kan verzoeken om gezagswijziging, tijdens of na de echtscheidingsprocedure. Ook een jonger kind kan daarom verzoeken als hij de situatie goed kan begrijpen.
  • Beide ouders kunnen samen verzoeken om invoering gezamenlijk gezag
  • Een ouder kan verzoeken om herstel van gezamenlijk gezag
  • Een biologische vader kan zelfstandig verzoeken om invoering gezamenlijk gezag

 

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS