Links

www.cardec.nl Cardec logo

CARDEC: Portaal tot financiële producten/diensten én Databanken voor de beroepsgroepen:
Advocaten, Notarissen, Accountants en Belastingadviseurs.

Met behulp van de informatie in het centrale krediet informatiesysteem van Cardec,
kunnen de dienstverleners (nieuwe) cliënten "aan de poort" toetsen. De Cardec Licentie met
de toetsenbundel geeft de dienstverlener toegang tot de kredietregistratie van zijn beroepsgroep.  

www.alimentatiedesk.nl Logo landelijke alimentatie desk

Ons kantoor is aangesloten bij het landelijk netwerk van alimentatie specialisten.

 


www.ls-advocatenstrafrecht.nl
Landelijke specialisten strafzaken

Bent u aangehouden door de politie voor een strafbaar feit? Heeft u een dagvaarding van de Officier van Justitie ontvangen? Wat uw situatie ook is, iedereen heeft recht op de beste verdediging door een ervaren strafrechtadvocaat. Ons kantoor is aangesloten bij het grootste kwaliteitsnetwerk van onafhankelijke strafrechtadvocaten door heel Nederland.

www.sdma.nl

Ons kantoor werkt samen met de ervaren NMI gecertificeerd mediator mevrouw Sonja Distelbrink.

www.rvr.org

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatskosten kunnen krijgen.

www.kinderbescherming.nl

De Raad voor Kinderbescherming wordt ingeschakeld als de omstandigheden van een kind en zijn gezin zorgelijk zijn, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voeldoende is of het gezin geen hulp accepteert.

www.bureaujeugdzorg.nl

Deze site geeft globale informatie over de jeugdzorg in Nederland en toegang tot alle regionale Bureaus Jeugdzorg.

www.raadvanstate.nl

De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur en spreekt in hoogste instantie recht in bestuurlijke geschillen.

www.rechtspraak.nl

De Raad voor rechtspraak hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk - recht spreken - goed kunnen doen.

www.dji.nl

De Dienst justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

www.overheid.nl

Deze website is het toegangsportaal tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.

www.rechtwijzer.nl

Als u een probleem of een conflict heeft, dan wijst de Rechtwijzer u de juiste weg. De Rechtwijzer laat u namelijk zien wat u aan uw probleem of conflict kunt doen en wie u daarbij kunnen helpen.

www.echtscheidingsplan.nl

Paren die willen scheiden kunnen hun echtscheiding online regelen. Middels deze site kunnen zij digitaal een ouderschapsplan opstellen. De paren kunnen online met elkaar overleggen, dus zonder dat zij fysiek contact hoeven te hebben.

Deze website is ontwikkeld door: Ontdek CMS